Previous | Home | Next

"Облака на закате", 2001г., холст, масло, 25*40